Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo Xét giảm học phí dành cho khóa LTĐH 2012

Cập nhật 19/03/2013 - 05:48:01 PM (GMT+7)

Sinh viên xem kỹ Thông báo và Hướng dẫn thực hiện hồ sơ để làm chính xác.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Chi tiết Hướng dẫn nộp hồ sơ xem tại đây.

Mẫu đơn sinh viên tải tại mục Biểu mẫu của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật