Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo kết quả và thời gian nhận tiền miễn giảm học phí HK I năm học 2023-2024

Cập nhật 22/01/2024 - 11:15:01 PM (GMT+7)

Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của sinh viên;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 về kết quả và thời gian nhận tiền miễn giảm học phí Hk I năm học 2023-2024.

- Giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho 42 sinh viên đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, sinh viên khuyết tật và 50 sinh viên thuộc đối tượng anh chị em ruột học cùng trường;

- Tổng số tiền học phí sinh viên được miễn giảm trong học kỳ I năm học 2023-2024 là: 270.551.350đ (Hai trăm bảy mươi triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn ba trăm năm mươi đồng).

- Sinh viên xem danh sách miễn giảm tại thông tin bên dưới.

- Sinh viên có tên trong danh sách được miễn giảm học phí vui lòng liên hệ nhận tiền tại Phòng Kế hoạch tài chính:

+ Thời gian bắt đầu nhận từ ngày 23/01/2024 đến hết ngày ngày 23/03/2024

 

+ Sinh viên mang theo CCCD photo và thẻ sinh viên để nhận tiền miễn giảm.

DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HK II NĂM HỌC 2023-2024

Sinh viên xem danh sách tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật