Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo về việc thực hiện khai báo thông tin nội, ngoại trú Tân sinh viên năm học 2022-2023

Cập nhật 11/10/2022 - 02:01:18 PM (GMT+7)

Căn cứ theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường thông báo thực hiện khai báo thông tin ngoại trú của sinh viên khóa 2022 như sau:

  • Lớp trưởng phổ biến cho tất cả sinh viên lớp khai báo thông tin ngoại trú vào đường link:

http://bit.ly/GIAY_BAO_DIA_CHI_NOI_NGOAI_TRU_CHO_SINH_VIEN_DAU_KHOA_NAM_HOC_2022-2023 (được đăng tại http://www.stu.edu.vn/).

  • Sinh viên khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu;
  •  Thời gian từ ngày 10/10 đến hết ngày 31/10/2022;
  • Sau khi thực hiện khai báo ngoại trú, nếu có thay đổi chỗ ở Sinh viên có nghĩa vụ khai báo lại cho Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406).
  • Lưu ý: Sinh viên không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy chế ngoại trú.

Đề nghị các Khoa triển khai cho Cố vấn học tập đôn đốc các lớp Sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật