Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả tổng hợp dự kiến ngày Công tác xã hội của sinh viên Đại học khoá 2018 (Sinh viên khoá cuối)

Cập nhật 26/08/2022 - 10:10:52 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Căn cứ thông báo số 197/TB-DSG-CTSV ngày 06/07/2022 về việc tổng hợp kết quả ngày công tác xã hội sinh viên các khoá năm học 2021-2022;

Nhà trường thông báo kết quả dự kiến thực hiện chương trình Công tác xã hội trong toàn khóa học của sinh viên hệ Đại học khóa 2018 tính đến ngày 01/07/2022 như sau:

  1. Sinh viên xem danh sách tổng hợp ngày CTXH đã thực hiện tại phần thông tin bên dưới.
  1. Những trường hợp đã nộp hồ sơ nhưng cần bổ sung minh chứng để được công nhận ngày CTXH hoặc có khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, sinh viên bổ sung minh chứng và gửi đơn khiếu nại từ ngày 25/08/2022 đến 17h00 ngày 01/09/2022.
  2. Những cá nhân sinh viên chưa hoàn thành số ngày CTXH theo quy định vui lòng thực hiện việc tổng hợp và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng CTSV – A406 – Theo giờ hành chính làm việc trong tuần từ ngày 12/09/2022 đến 17h00 ngày 17/09/2022.
  3. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc hồ sơ ngày CTXH, sinh viên gửi ý kiến qua 2 hình thức:
    1. Nộp trực tiếp tại Phòng CTSV – A406 – Theo giờ hành chính làm việc trong tuần.
    2. Nộp online qua link:

                     https://bit.ly/PHIEU_KHIEU_NAI_THAC_MAC_NGAY_CTXH_DH2018

Sinh viên các khoá 2019, 2020 và 2021 đã tổng hợp hồ sơ trong đợt tháng 07/2022 thường xuyên theo dõi kết quả xử lý tại các trang thông tin của Trường và Phòng CTSV dự kiến vào tháng 10/2022 hoặc khi có thông báo chính thức từ Phòng Công tác Sinh viên. 

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGÀY CTXH DỰ KIẾN CỦA CÁC KHOA KHOÁ 2018

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật