Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Chương trình CTXH

Thông báo về kết quả tổng hợp dự kiến ngày Công tác xã hội của sinh viên đợt tổng hợp tháng 02/2022

Cập nhật 11/06/2022 - 11:32:57 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác sinh viên (Phòng CTSV) đã tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2020-2021 của sinh viên tính từ ngày 05/09/2020 đến 05/09/2021. Phòng CTSV thông báo như sau:

  1. Kết quả tổng hợp được gửi về văn phòng Khoa, gồm:
  • Danh sách tổng hợp kết quả dự kiến số ngày công tác xã hội đã thực hiện (Tổng hợp tất cả số ngày CTXH đã thực hiện).   
  • Phiếu xử lý hồ sơ Công tác xã hội đợt tháng 02/2022 (Hồ sơ nộp của năm học 2020-2021).
  1. Sinh viên xem kết quả tổng hợp tại VP Khoa, fanpage Phòng CTSV và tại đường link bên dưới bài viết; Sinh viên kiểm tra kết quả số ngày được công nhận, chưa công nhận không được công nhận cụ thể trên Phiếu xử lý hồ sơ công tác xã hội .
  2. Những trường hợp đã nộp hồ sơ đợt tháng 02/2022 nhưng chưa được công nhận ngày CTXH do thiếu minh chứng, sinh viên sẽ bổ sung hồ sơ từ ngày 13/06/2022 đến 17h00 ngày 24/06/2022.
  3. Những trường hợp sai phạm trong việc thực hiện và tổng hợp hồ sơ ngày CTXH, nhà trường sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật và theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng.
  4. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc về ngày CTXH, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 từ ngày 13/06/2022 đến 17h00 ngày 24/06/2022.

*DANH SÁCH TỔNG HỢP NGÀY CTXH SINH VIÊN ĐÃ THỰC HIỆN DỰ KIẾN (TÍNH ĐẾN NGÀY 05/09/2021)

Khoa  Cơ khí : Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Công nghệ Thông tin: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem kết quả tại đây.

*PHIẾU XỬ LÝ KẾT QUẢ TỔNG HỢP CTXH ĐỢT TỔNG HỢP THÁNG 02/2022 NĂM HỌC 2020-2021

Khoa Cơ khí:

D18_CDT01

D18_CDT02

D18_CDT03

D18_CDT04

D19_CDT01

D19_CDT02

D20_CDT01

D20_CDT02

Khoa Điện - Điện tử:

D18_DDT01

D18_DDT02

D18_DDT03

D18_VT01

D19_DDT01

D19_VT01

D20_DDT01

D20_DDT02

D20_VT01

D20_VT02

Khoa Công nghệ thông tin:

D18_TH01

D18_TH02

D18_TH03

D18_TH04

D18_TH05

D18_TH06

D18_TH07

D18_TH08

D18_TH09

D18_TH10

D18_TH11

D18_TH12

D18_TH13

D18_TH14

D19_TH01

D19_TH02

D19_TH03

D19_TH04

D19_TH05

D19_TH06

D19_TH07

D19_TH08

D19_TH09

D20_TH01

D20_TH02

D20_TH03

D20_TH04

D20_TH05

D20_TH06

D20_TH07

D20_TH08

D20_TH09

D20_TH10

D20_TH11

Khoa Công nghệ thực phẩm:

D18_TP01

D18_TP02

D18_TP03

D18_TP04

D19_TP01

D19_TP02

D20_TP01

D20_TP02

Khoa Quản trị kinh doanh:

D18_KD01

D18_KD02

D18_KD03

D18_MAR01

D18_MAR02

D18_MAR03

D18_MAR04

D18_MAR05

D18_TC01

D18_TC02

D18_TC03

D19_KD01

D19_KD02

D19_MAR01

D19_MAR02

D19_MAR03

D19_MAR04

D19_TC01

D19_TC02

D20_QT01

D20_QT02

D20_QT03

D20_QT04

D20_QT05

D20_QT06

D20_QT07

D20_QT08

D20_QT09

D20_QT10

D20_QT11

D20_QT12

Khoa Kỹ thuật công trình:

D18_XD01

D18_XD02

D19_XD01

D19_XD02

D20_XD01

D20_XD02

Khoa Design:

D18_TK2TT

D18_TK3DH

D18_TK4NT

D19_TK1TD

D19_TK2TT

D19_TK3DH

D19_TK4NT

D20_TK1TD

D20_TK2TT

D20_TK3DH

D20_TK4NT

 

 

 

 

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật