Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo về việc khai báo thông tin Sinh viên ngoại trú năm học 2021-2022 (Đợt 2)

Cập nhật 20/04/2022 - 09:21:13 AM (GMT+7)

Căn cứ theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc ban hành Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ kết quả thực hiện Thông báo số 55/TB-DSG-CTSV ngày 01/3/2022 về việc “Khai báo thông tin Sinh viên ngoại trú” năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo thực hiện khai báo thông tin ngoại trú của sinh viên (đợt 2) năm học 2021 – 2022 như sau:

  • Lớp trưởng thông báo danh sách Sinh viên của lớp chưa khai báo thông tin ngoại trú đợt 1 và yêu cầu Sinh viên khai báo vào đường link:

http://bit.ly/GIAY_BAO_DIA_CHI_NGOAI_TRU_2021-2022_DOT_2 (được đăng tại http://www.stu.edu.vn./ và Facebook: Phòng Công Tác Sinh Viên - ĐH Công Nghệ Sài Gòn);

  • Sinh viên khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Đối với những Sinh viên đã khai báo đợt 1 nhưng thay đổi chỗ ở cần khai báo lại ở đợt 2;
  • Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/05/2022;
  • Sau khi thực hiện khai báo ngoại trú, nếu có thay đổi chỗ ở Sinh viên có nghĩa vụ khai báo lại cho Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406).
  • Lưu ý: Các trường hợp Sinh viên không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

Đề nghị các Khoa triển khai cho Cố vấn học tập đôn đốc các lớp Sinh viên nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật