Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Học bổng

Chương trình hỗ trợ Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên STU (TOEFL iBT)

Cập nhật 07/08/2009 - 04:02:08 PM (GMT+7)
Chương trình hỗ trợ đặc biệt này do Trường phối hợp cùng trung tâm Anh ngữ Cleverlearn tổ chức.

 

Nội dung chương trình: Giảm khoảng 2/3 mức học phí cho sinh viên STU khi đăng ký các khóa học TOEFL iBT tại trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, cụ thể như sau:

 

Cấp độ Khóa học Luyện ETS Trên lớp Học Online Luyện đọc SRA Học phí thông thường Học phí cho sinh viên STU
Elementary Starter 0 giờ 90 giờ 100 giờ 45 giờ 7.031.000 VNĐ 2.560.000 VNĐ

Upper Elementary

(05 - 10)

Foundation 0 giờ 90 giờ 100 giờ 45 giờ 7.031.000 VNĐ 2.560.000 VNĐ

Pre Intermediate

(10 - 25)

Pre-TOEFL 1 10 giờ 110 giờ 120 giờ 60 giờ 8.651.000 VNĐ 3.130.000 VNĐ

Pre Intermediate

(25 - 40)

TOEFL iBT 1 10 giờ 110 giờ 120 giờ 60 giờ 8.651.000 VNĐ 3.130.000 VNĐ

Intermediate

(40 - 60)

TOEFL iBT 2 10 giờ 140 giờ 120 giờ 75 giờ 10.965.000 VNĐ 3.999.000 VNĐ

Intermediate

(61 - 80)

TOEFL iBT

Fluency

10 giờ 140 giờ 120 giờ 75 giờ 10.956.000 VNĐ 3.999.000 VNĐ

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để được hướng dẫn chi tiết đăng ký khóa học.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật