Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Nhân Sự

CN. Nguyễn Ngọc Sĩ Đan

CN. Nguyễn Ngọc Sĩ Đan

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Tổ chức chương trình, event
 • Đơn Vị: Phòng Công tác HS-SV
 • Email: dan.nguyenngocsi@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Thực Tế
  • - Thiết kế AI, Photoshop cơ bản.
   - Tổ chức chương trình, event,…
   - Các hoạt động phong trào, ngoại khóa.
    
 • Quá Trình Đào Tạo