Mã Trường

Mã Trường
photo-221

Nhân Sự

CN. Trịnh Thị Tấu Thư

CN. Trịnh Thị Tấu Thư

Nhân viên

 • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
 • Lĩnh Vực: Biên phiên dịch tiếng Anh
 • Đơn Vị: Phòng Công tác HS-SV
 • Email: thu.trinhthitau@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Thực Tế
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Cử nhân chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
  • Kỹ thuật viên cao cấp tin học của trường Cao đẳng Hoa Sen.
  • Trung cấp ngành Thư ký của trường Quản lý cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.