Mã Trường

Mã Trường
photo-220

Thông báo lương

Thông báo " V/v Nhân phục cấp giảng dạy hệ CQ HK1/2013-2014."

Cập nhật 02/12/2013 - 12:29:56 PM (GMT+7)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

      PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 12 năm 2013                                          

THÔNG BÁO

V/v Nhận phụ cấp giảng dạy hệ Chính quy HKI năm học 2013 – 2014

Kính mời các Thầy (Cô) thỉnh giảng giảng dạy hệ Chính quy học kỳ I năm học 2013 – 2014 đến nhận phụ cấp Giảng dạy tại Phòng Kế hoạch – Tài chính 180 Cao Lỗ Q.8  từ ngày 03 tháng 12 năm 2013.