Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Các quy định - quy chế

Quyết định 251-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 18/05/2009 của STU về Chuẩn đầu ra

Cập nhật 11/12/2015 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Ngày 18/05/2009, Hiệu trưởng trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn công  bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học.

Các Nội Dung Liên Quan