Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Thông Báo

Quyết định số 390-22/QĐ-DSG-ĐT ngày 03/10/2022 ban hành quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng kể từ năm học 2022 - 2023 cho các khóa từ khóa tuyển sinh năm 2017 đối với đại học và từ khóa tuyển sinh năm 2019 đối với liên thông đại học)

Cập nhật 03/10/2022 - 06:19:54 PM (GMT+7)