Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Tuyển Sinh

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm

Cập nhật 24/04/2023 - 09:01:36 AM (GMT+7)

-   Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (16/03/2023 - 21/04/2023) (xem chi tiết)
-   Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm_Đợt XTS_02 (24/04/2023 - 26/05/2023) (xem chi tiết)
-   Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm_Đợt XTS_03 (24/04/2023 - 26/05/2023) (xem chi tiết)

     ⇒ Tra cứu kết quả - Trúng tuyển có điều kiện trong đợt xét tuyển sớm (xem tại đây)