Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Tuyển Sinh

Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 - Xét tuyển bổ sung - Đợt 01

Cập nhật 05/10/2022 - 12:07:41 PM (GMT+7)
  • Quyết định xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 - Xét tuyển bổ sung - Đợt 01 (xem chi tiết)
  • Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển - Xem mục [6.2] (tra cứu tại đây)