Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Sự Kiện

Hiệu trưởng STU chúc Sĩ tử kỳ thi THPT 2021

Hiệu trưởng STU chúc Sĩ tử kỳ thi THPT 2021
  • Ngày 06/07/2021
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Hiệu trưởng STU chúc Sĩ tử kỳ thi THPT 2021

Kỳ thi THPT 2021 đã đến, Hiệu trưởng STU thây mặt tập thể sư phạm nhà trường thân chúc các em học sinh tham gia kỳ thi luôn thật vui, khỏe, tự tin, vững kiến thức và có sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được kết quả cao nhất, an toàn nhất trong kỳ thi THPT 2021.

Các Nội Dung Liên Quan