Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Sự Kiện

Khai giảng năm học mới 2020 -2021

Khai giảng năm học mới 2020 -2021
  • Ngày 22/10/2020
  • Hội trường B - STU
  • Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã bắt đầu khai giảng năm học mới 2020 - 2021