Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/04 và Quốc tế lao động 01/05

Cập nhật 16/04/2024 - 05:26:09 PM (GMT+7)

Căn cứ Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH, ngày 12/04/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2024.

Trường Đại học Công nghệ thông báo điều chỉnh lịch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, chi tiết thông báo: