Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Nghỉ tết Dương lịch năm 2024

Cập nhật 18/12/2023 - 06:16:51 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo thời gian Nghỉ Tết Dương lịch năm 2024. Chi tiết thông báo như sau: