Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Quản lý tài sản

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp trang thiết bị thí nghiệm

Cập nhật 03/11/2023 - 09:55:09 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có nhu cầu trang bị thiết bị thí nghiệm phục vụ cho sinh viên học tập. Nhà trường tổ chức mời các công ty, đơn vị chào giá cạnh tranh cung cấp trang thiết bị thí nghiệm. Chi tiết thông báo như sau: