Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc hướng giao thông nội bộ vào hầm xe STU

Cập nhật 12/09/2023 - 01:02:26 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo hướng giao thông nội bộ vào hầm gửi xe STU phục vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. Xem chi tiết thông báo: