Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO v/v Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Đợt 4 - Năm học 2022 - 2023

Cập nhật 05/12/2022 - 03:35:49 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn Đợt 4 đối với sinh viên (thời hạn thẻ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023). Chi tiết thông báo: