Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Tạm ngưng sử dụng thang máy để phục vụ kiểm định

Cập nhật 16/06/2022 - 03:10:47 PM (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về hoạt động của thang máy phục vụ CB-GV-NV và sinh viên; Từ 8h00 - 17h00 ngày 17/06/2022, Nhà trường tiến hành kiếm định thang máy STU. Chi tiết thông báo như sau: