Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v tiếp đón khách mời dự Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

Cập nhật 03/12/2020 - 04:48:33 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 vào ngày 05/12/2020, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với nguy cơ bùng phát cao tại cộng đồng. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo giãn cách theo qui định, Nhà trường xin thông báo đến Quý cơ quan, đại biểu khách mời về việc tiếp đón khách mời dự Lễ tốt trao bằng tốt nghiệp năm 2020 như sau: