Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v sử dụng hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp

Cập nhật 30/10/2020 - 12:03:13 PM (GMT+7)

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh v/v thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời để đảm bảo vệ sinh, an toàn và bảo vệ sức khỏe của cán bộ, giảng viên, nhân viên & sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã trang bị hoàn chỉnh hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp. Chi tiết như sau: