Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Quản lý tài sản

Qui trình mua sắm tài sản

Cập nhật 09/06/2009 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Để đảm bảo công tác quản lý Tài chính - Tài sản của Nhà trường, Ngày 06/10/2006 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành thông báo số 13/TB-DSG-HCQT về việc Hướng dẫn thực hiện qui trình mua sắm tài sản, máy móc, vật tư, trang thiết bị.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật