Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Quản lý tài sản

Qui trình mua sắm tài sản

Cập nhật 08/06/2009 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Để đảm bảo công tác quản lý Tài chính - Tài sản của Nhà trường, Ngày 06/10/2006 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành thông báo số 13/TB-DSG-HCQT về việc Hướng dẫn thực hiện qui trình mua sắm tài sản, máy móc, vật tư, trang thiết bị.

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật