Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Nội quy Phòng tập Gym Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 22/04/2024 - 05:41:23 PM (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số: 84/QĐ-DSG-HCQT, ngày 19/04/2024 về việc ban hành Nội quy Phòng tập Gym STU của Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn;

Nội quy Phòng tập Gym STU đã được ban hành. 

Xem chi tiết Nội quy tại đây!


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật