Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Về việc cải tiến hiệu quả hoạt động của Nhà trường

Cập nhật 07/11/2023 - 11:23:26 PM (GMT+7)

Hội đồng Quản trị đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, cũng như những đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên đối với kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Đối với kết quả kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm cải tiến hiệu quả hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật