Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 2 năm học 2023 - 2024

Cập nhật 25/09/2023 - 04:19:28 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên STU về việc đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nại đợt 2 - Năm học 2023 - 2024. Xem chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật