Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên - Đợt 1 - Năm học 2023 - 2024

Cập nhật 18/08/2023 - 05:24:42 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn Đợt 1 -  năm học 2023 - 2024 đối với học viên, sinh viên STU như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật