Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật 28/04/2023 - 04:57:45 PM (GMT+7)

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 tại TPHCM và để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên. Nhà trường thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật