Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO MỚI THẦU CUNG CẤP HỆ THÔNG MÀN HÌNH LED ĐIỆN TỬ

Cập nhật 26/10/2022 - 04:52:20 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Thông báo về việc mời thầu cung cấp màn hình Led điện tử. Chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật