Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Xây dựng văn hoá và an ninh trật tự STU

Cập nhật 14/10/2022 - 02:59:32 PM (GMT+7)

Để đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên nhà trường và tạo nét văn hoá riêng STU, cũng như góp phần quảng bá, tuyên truyền thương hiệu STU. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc Xây dựng văn hoá và an ninh trật tự STU :


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật