Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Đợt 1 - Năm học 2022-2023

Cập nhật 22/08/2022 - 09:14:34 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc v/v Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Đợt 1 - Năm học 2022 - 2023. Chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật