Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Hoạt động của Nhà trường trong 02 tuần giãn cách xã hội (15/06/2021 - 28/06/2021)

Cập nhật 14/06/2021 - 04:46:14 PM (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trong 02 tuần theo Chỉ thị số 15/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật