Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v thực hiện chính sách hỗ trợ CB-GV học trình độ tiến sĩ trong nước

Cập nhật 19/03/2021 - 11:51:09 AM (GMT+7)

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, giảng viên học trình độ tiến sĩ trong nước, chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật