Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nan đối với sinh viên Đợt 4 - Năm học 2020 - 2021

Cập nhật 30/11/2020 - 06:02:00 PM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-DSG-HCQT, ngày 03/08/2020 về việc thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Nhà trường tiếp tục thực hiện thu BHYT & BHTN đối với sinh viên - Đợt 4 - Năm học 2020 - 2021.

Chi tiết như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật