Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Tổ chức buổi thực tập và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại Trường

Cập nhật 10/11/2020 - 12:45:51 PM (GMT+7)

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên. Nhà trường tổ chức buổi thực tập và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại Trường. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật