Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 8 năm học 2023 - 2024

Cập nhật 08/05/2024 - 01:05:40 AM (GMT+7)

Từ ngày 08/05/2024 đến 23/05/2024, Nhà trường tổ chức thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 8 - năm học 2023-2024 đối với sinh viên. Xem chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật