Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 7 năm học 2023 - 2024

Cập nhật 04/04/2024 - 08:01:43 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc sinh viên STU đăng ký bảo hiểm tế và bảo hiểm tai nạn đợt 7 - thời hạn thẻ 08 tháng, có giá trị sử dụng từ ngày 01/05/2024 đến 31/12/2024. Sinh viên xem thông báo chi tiết:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật