Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên - Đợt 5 - Năm học 2023 - 2024

Cập nhật 02/01/2024 - 05:23:04 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn Đợt 5 - năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên. Chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật