Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Quản lý tài sản

Thông báo về việc mời thầu cung cấp máy vi tính

Cập nhật 01/12/2023 - 04:48:11 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn cần trang bị máy vi tính nhằm phục vụ giảng dạy với cấu hình và số lượng được mô tả trong thông báo. Xem chi tiết:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật