Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 4 năm học 2023 - 2024

Cập nhật 30/11/2023 - 04:34:12 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên về việc Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 4 năm học 2023 - 2024. Xem chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật