Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO v/v Đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Đợt cuối Năm học 2022 - 2023

Cập nhật 09/05/2023 - 03:12:13 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên STU về việc Đăng ký bảo hiểm y tế & bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên - Đợt cuối Năm học 2022 - 2023. Xem chi tiết thông báo:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật