Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO v/v Triển khai công tác phòng ngừa dịch COVID-19 trong tình hình mới tại STU

Cập nhật 28/07/2022 - 04:39:26 PM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do biến chủng Omicron, Nhà trường triển khai công tác phòng ngừa dịch COVID-19 trong tình hình mới tại STU.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật