Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Hoạt Động Chính

Thông báo về tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19

Cập nhật 22/02/2022 - 12:20:03 PM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 tại TPHCM nói chung và STU nói riêng, Nhà trường thông báo như sau:


Giới Thiệu STU