Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Hướng dẫn thực hiện đối với việc tổ chức học môn thí nghiệm, thực hành tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 03/12/2021 - 05:18:37 PM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức giảng dạy trực tiếp tại trường đối với một số môn thí nghiệm, thực hành bắt buộc kể từ ngày 06/12/2021 đến hết Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật