Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v tiếp tục thực hiện các công tác phòng dịch COVID-19 theo Chỉ thị 10/CT-UBND

Cập nhật 29/06/2021 - 07:37:09 AM (GMT+7)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/06/2021 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật