Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Đợt 6 - Năm học 2020 - 2021

Cập nhật 01/03/2021 - 05:13:28 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu BHYT & BHTN đợt 6 - năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên, chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật