Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v CB-NV, GV quay lại trường làm việc từ 01/03/2021

Cập nhật 24/02/2021 - 10:29:15 AM (GMT+7)

Từ ngày 01/03/2021, toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên trở lại làm việc bình thường. Vì vậy Nhà trường thông báo đến CB-NV, GV như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật