Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật 30/01/2021 - 11:11:14 AM (GMT+7)

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương, vì vậy Nhà trường thông báo đến toàn thể CB-GV-NV và học viên, sinh viên tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật